சிங்கங்களே!

பச்சைத் தமிழ்ச் சிங்கங்களே
வந்தேறித் திராவிடர்களை வதம் செய்து விட்டு வாருங்கள்
உம்மை உசுப்பி விட்ட வேலையைச் செய்து
ஒரு நூற்றாண்டு காலம் எம்மையும் இம்சித்ததால்
எமக்கும் எதிரிகளே அவர்கள்

உங்கள் வேட்டை
இன்னும் ஒரு நூறாண்டுகளாவது நடக்க வேண்டியதிருக்கும்
முடித்துவிட்டுச் சொல்லுங்கள் சிங்கங்களே

உங்களை
உள்ளுக்குள்ளேயே அடித்துக் கொண்டு சாகும் நாய்களாக்கி
நடுத் தெருவில் விட்டு வேடிக்கை பார்க்க
எம் பிள்ளைகளை அனுப்பி வைக்கிறோம்

எமக்குத் தெரியும்
உங்கள் சண்டைகளில் தலையிடும் உரிமை
எமக்கோ எம் பிள்ளைகளுக்கோ இல்லை என்பது
அதனால் வெறும் வேடிக்கைதான் பார்ப்போம் சிங்கங்களே
நீங்கள் விரைந்து நடத்துங்கள்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

உங்கள் ஊர்