இடுகைகள்

March, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஏதாவது

எனக்கு
உன்னைப் புகழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் போலிருக்கிறதுஅதற்கு
நீ ஏதாவது செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லவா?ஏதாவது...இது அது என்றில்லை
ஏதாவது செய்எதுவும் செய்யாதிருத்தலையும் புகழப் பழகும்வரை
ஏதாவது
செய்து கொண்டேயிருஏதாவது.