இடுகைகள்

March, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நம்பிக்கைதான் நண்பா!

தோழா இதுவரை நான் இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் நீ வந்ததற்கு நன்றி
நீ இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம்  நான் வந்ததும் உண்மைதான் தவறுதான் அதற்கொரு வெறும் மன்னிப்பு விடையாகாதுதான்
ஆனால் இனியும் தொடர்ந்து இழுபட என்னால் முடியாது அதற்கான தெம்பும் திராணியும் என்னிடம் இல்லை
எனக்கென்றொரு வாழ்க்கை வட்டம் பயணம் இருக்கிறது
அதில் அதற்குள் என்னோடு நீ வரமுடியாதது எனக்கும் வருத்தந்தான்
உனக்கென்றிருக்கிற வாழ்க்கை வட்டம் பயணம் பற்றி எனக்கும் தெரியும்
அதில் அதற்குள் நான் வரமுடியாமைக்கு

எந்த ஆர்வம் எதற்காக?

"எனக்கு அரசியலில் ஆர்வம் அதிகம்"
இந்த ஒற்றைச் சொற்றொடருக்குப் பின்னால்  ஒளிந்திருக்கும் அர்த்தங்கள்தாம் எத்தனை? 
சாதி போதை மத போதை மத போதை என்ற பெயரில் ஒளிந்திருக்கும் சாதி போதை மொழி போதை இன போதை இனம் புரியாத தனி மனித போதை
ஏதோவொரு காரணத்துக்காக  எந்தத் தகுதியுமற்ற தம்மோடு  ஊர்ப்பணத்தைப்பகிர்ந்து கொண்ட  தலைமை மீதான நன்றி போதை
இவையெல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு திரைப்படம் பார்ப்பதில்