தேர்தல் செருப்புகள்

பிய்ந்த செருப்புகளை
அவசரப்பட்டுக் குப்பையில் வீசிவிடாதீர்கள் மக்களே!

தேர்தல் வந்துகொண்டிருக்கிறது!

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

உங்கள் ஊர்