தேடு

எனக்குப் பசிக்கிறது
சோறு வேண்டும் என்று
ஒருவன் வந்தான்

எனக்குப் பசிக்கிறது
செத்துப் போவேன் என்று
ஒருவன் வந்தான்

அவனுக்குச் சோறு கிடைத்தது
இவனுக்குச் சாவு கிடைத்தது

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

கல்வி - கொள்கைகளும் கொள்ளைகளும்!

அற்புதமது

சாம, தான, பேத, தண்டம்