நாய்கள்

மனிதரில் சிலருக்கு நாய்கள் என்றால் பயம்
எனவே நாய்களில் சிலவற்றுக்கு மனிதர்களைக் கண்டால் இளக்காரம்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

உங்கள் ஊர்