அன்பு

அறிவு
ஈர்க்கிறது
மயக்குகிறது
வியப்பிக்கிறது
போற்ற வைக்கிறது

அன்புதான்
அடிமைப் படுத்துகிறது

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

கல்வி - கொள்கைகளும் கொள்ளைகளும்!

அற்புதமது

சாம, தான, பேத, தண்டம்