வியாழன், நவம்பர் 03, 2011

மேலும் கீழும்

பால்யத்தில்
பலமுறை
பேரூந்துகளினுள் இருந்து எட்டிப் பார்த்த
அதே தொடர்வண்டிப் பாலம்
அதன் மேல் செல்லும்
அதே தொடர்வண்டி 

அதன்பின்
பல முறை 
அதே இடத்தை
அதே பாலத்தின் மேல்
அதே தொடர்வண்டியின்
உள் அமர்ந்து கடக்கையில்
பாலத்தின் கீழ் நிற்கும்
அதே பேரூந்தைப் பார்க்கையில்
ஏதோ ஒரு புதிய உணர்வு!

பின்பொரு நாள்
மீண்டும் ஒருமுறை
அதே பேரூந்துக்குள் அமர்ந்து
அதே பாலத்தின் மேல் போகும்
அதே தொடர்வண்டியைப் பார்க்கையில்

காலமும் வாழ்க்கையும்
ஏதோ சொல்ல முயல்கின்றன
என்பது மட்டுமே புரிகிறது!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...