பிள்ளைப் பித்து

திருமணத்தன்று போட்ட வட்டம்
இன்னொரு பிறவி வந்திறங்கும் நாளில்
இன்னும் சுருங்குகிறது

திருமணம் என்பது
திணிக்கப் பட்ட சுயநலத்தின்
திடீர் ஆரம்பம்

பிள்ளைப் பேறோ
பிரக்ஞையற்ற சுயநலத்தின்
பிள்ளையார் சுழி

விரிந்த உலகத்தின்
வீதியே பற்றாது என்பவரையும்
வீட்டுக்குள் சுருக்கி அடைக்கும்
விந்தை மாற்றம்

அறுபது நாட்களில்
அழியாத ஆசை

மண்ணுலகையே வெறுத்து
மரணத்தின் மடிவரை போய்
மாளத் துணிந்தோரையும்
மீள வைத்து
வாழ நீட்டிக்கும் மந்திரம்

எரிகிற வீட்டை
எட்டிக் கூடக்
காண இயலாதவரையும்
இழுத்து வரவழைத்து
எப்பாடு பட்டேனும்
எடுத்துச் செல்ல வைக்கும்
எலும்புக் காந்தம்

'உயிரையும்' கொடுப்பேன்
'உயிரையே' கொடுப்பேன்
என்பதெல்லாம்
இளமைக் காலத்து ஏமாற்றுப் பேச்சு
பித்து நிலைப் பிதற்றல்

அது பிராயப் பித்து!

பிள்ளை ஒன்றைப்
பெற்று விட்டு வந்து பேசுங்கள்...
'உயிர்' கொடுப்பேன் என்றோ
'உயிரைக்' கொடுப்பேன் என்றோ
உம்... ஏ... என்கிற
உணர்ச்சி அழுத்தங்களையெல்லாம்
சொல்லில் காட்டாமல்
செயலில் காட்டத் துணிவீர்கள்...

இதுவும் ஒருவிதப் பித்து நிலைதான்...

இது பிள்ளைப் பித்து!

கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

யுவால் நோவா ஹராரி: “21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்” | கூகுள் உரையாடல்கள்