தாமிரம்

தாமிரம் சேர்ந்தால்தான்
தனக்கு மரியாதை
என்று எண்ணிக் கொண்டது...
தாமிரம்...

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

கல்வி - கொள்கைகளும் கொள்ளைகளும்!

அற்புதமது

சாம, தான, பேத, தண்டம்