தாமிரம்

தாமிரம் சேர்ந்தால்தான்
தனக்கு மரியாதை
என்று எண்ணிக் கொண்டது...
தாமிரம்...

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

உங்கள் ஊர்