நோய்

வாசிக்க முடியாமை
ஒரு குறைபாடு

வரிகளுக்கிடையில் வாசித்தல்
ஒரு பெரும் நோய்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

கல்வி - கொள்கைகளும் கொள்ளைகளும்!

அற்புதமது

சாம, தான, பேத, தண்டம்