வழிபாடு

நிலைமை சரியில்லாத போது
அவரிடம் சென்றோம்

ஏதோ தவறு நடந்திருக்கிறது
வாரம் ஒருமுறை சென்று வழிபட்டு வாருங்கள் என்றார்

நிலைமை மோசமான போது
மீண்டும் அவரிடம் சென்றோம்

இதுதான் நடந்திருக்க வேண்டும்
தினமும் வழிபாட்டோடு இதையும் சேர்த்துச் செய்யுங்கள் என்றார்

நிலைமை கைமீறிப் போய்விட்டது
மீண்டும் அவரிடமே செல்வது பற்றியும்
வேறொருவரிடம் செல்வது பற்றியும்
விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

கல்வி - கொள்கைகளும் கொள்ளைகளும்!

அற்புதமது

சாம, தான, பேத, தண்டம்