காதல் முட்டை

காதலிப்பது உண்மையானால்
அதைக் காட்டிக்கொள்வதில்
என்ன தயக்கம் என்று
கூறுகெட்ட கேள்விகள் கேட்கும்
கூமுட்டைக் காதல்
குஞ்சும் பொறிக்காது
குழம்புக்கும் உதவாது

ஒன்று
உடனடியாக
உடைத்து வீசப்படும்
அல்லது
வீசப்பட்டு
வேறொரு வேளையில்
உடைபட்டு நொறுங்கும்

காதலும்
அதற்கான காலம் கனியும்வரை
அதீத கவனத்தோடு
அடைகாக்கப்பட வேண்டிய
உடைபொருள் என்ற
பண்பாட்டுச் சூட்சுமமறிந்த
பண்பட்ட காதல்தான்
காலங்கடந்து வாழும்
இனம் வளர்க்கும்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

யுவால் நோவா ஹராரி: “21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்” | கூகுள் உரையாடல்கள்