காஸ்ட்லி ஆசை

இளையவன்
அது வேண்டுமென்று கேட்டு
இரண்டு மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டன

இந்த மாதமும்
கையைக் கடிப்பதால்
அடுத்த மாதச் சம்பளம் வரை
காத்திருக்க வேண்டும் போல் தெரிகிறது

வேலைக்காரம்மா வீட்டு இளையவனும்
அது வேண்டுமென்று கேட்டு
அடம் பிடித்தழுதான் அன்று

அவரோ
மூத்தவன்
படித்து முடித்து
வேலைக்குப் போய்
முதல் மாதச் சம்பளத்தில்
வாங்கிடலாம் என்று
சொல்லித் தேற்றிவிட்டார்

எங்கள் வீட்டு மூத்தவனைப் போலவே
இரண்டு வருடந்தான் மூத்தவன்
அவனும்!

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

உங்கள் ஊர்