சக பயணி

தொடங்கிய இடத்திலேயே
உடன் தொடங்கி
முடிகிற இடத்திலேயே
உடன் முடிகிற
பயணத் திட்டத்தோடு வருகிற
சக பயணி என்று
எவருக்கும்
எவரும்
இருந்துவிட முடியாத பயணம் இது

உடன் தொடங்கி
பாதியில் பிரிந்து செல்கிறவர்களின்
பாதை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டியவர்களின்
இடங்களை நிரப்ப
இடையில் இணைந்து
இறுதிவரை வரப்போகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள்

தொடக்கத்திலும் இல்லாது
இறுதியிலும் இல்லாது
இடையிடையில் இணைந்து
இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக உருவாகும்
இடைவெளிகளை நிரப்பி
உடனடியாகவும்
ஓரளவு உடன் பயணித்தும்
இடையிடையிலேயே பிரிகிறவர்கள்
எல்லோருமே
நிரப்ப முடியாத
நிரந்தர இடைவெளிகள்
உருவாக்கிச் செல்வதில்லை

அப்படிப் பிரிந்தும் பிரியாத
சக பயணியர் எல்லோருமே
கற்றுக் கொடுத்துவிட்டுப் போகும்
பாடம் ஒன்றுதான்

மற்றவர்களின் பயணத்தில்
குறைந்தபட்சம்
உற்றவர்களின் பயணத்தில்
அப்படியான ஒரு சக பயணியாக
இருந்து பிரிவது எப்படி!

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

யுவால் நோவா ஹராரி: “21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்” | கூகுள் உரையாடல்கள்