சரி

எப்போதும்
நான் நினைப்பதே
சரியென்று நம்புகிறேன்

குறைந்த பட்சம்
மற்றவர்களைவிடச்
சரிக்கு அருகாமையில்
இருப்பதாக நம்புகிறேன்

அவ்வப்போது
முன்பைவிட மேலும்
சரிக்கு அருகே
நெருங்கிவிட்டதையும்
உணர முடிகிறது

அப்படிச்
சரி நோக்கி நகர்கையில் எல்லாம்
என்னை விடச்
சரியைவிட்டு விலகி நிற்பவர்கள் என்று 
நான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தவர்கள் பலரையும்
கடந்து தான் முன்னேறுகிறேன்

ஆனாலும்
இப்போதைக்கு
நானே
சரிக்கு மிக அருகாமையில்
இருப்பதாக உணர்கிறேன்

சரியுமே கூட
அவ்வப்போது
இடம் மாறித்தான் விடுகிறது

முன்பை விட
இப்போதெல்லாம்
வேகவேகமாகவே
இடம் மாறி விடுகிறது

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

யுவால் நோவா ஹராரி: “21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்” | கூகுள் உரையாடல்கள்