மேதாவியர்

எம்மிடமில்லாத
உம் அறிவும் ஆற்றலும்
உம் மீது
எப்போதும்
பிரம்மிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன

ஆனால்
பிழைப்புக்காகக்
குற்றங்கள் இழைக்கும்
எளியவர் எம்மிலும் இழிவாக
உம் மேலான வாழ்வுக்காக
உலக நியாயங்களையெல்லாம்
உம் வசதிக்கேற்றபடி
வளைத்துப் போட்டுக் கொள்ளும்
உம் அறவுணர்வும்
உம் அறிவையும் ஆற்றலையும்
எவ்வளவோ பயன்படுத்தியும்
உம் உள்நோக்கங்களை
ஒளித்து வைத்துக் கொள்ள முடியாமல்
தடுமாறித் தவிக்கும்
வேளைகளில் வெளிப்பட்டுவிடும்
உம் இயலாமையும் போதும்
எம் மீதேறி
எம்புட்டு மேலே தாவிப் போனாலும்
மேதாவியர் உம்மைக் கீழே வீழ்த்த

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

யுவால் நோவா ஹராரி: “21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்” | கூகுள் உரையாடல்கள்