(நி)நனையாதிருத்தல்

நனையாதிருக்க
நடத்தும்
நாடகங்களே
நனைதலைக் கூட்டி
நாசப்படுத்தி விடுகின்றன
அது போலவே...
நினையாதிருக்க
நிகழ்த்தும்
நித்தியப் போராட்டமே
நினைதலைக் கூட்டி
நிலை குலைத்து விடுகிறது

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

யுவால் நோவா ஹராரி: “21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்” | கூகுள் உரையாடல்கள்