நோய்

வாசிக்க முடியாமை
ஒரு குறைபாடு

வரிகளுக்கிடையில் வாசித்தல்
ஒரு பெரும் நோய்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

யுவால் நோவா ஹராரி: “21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்” | கூகுள் உரையாடல்கள்