மாற்ற முடியாதே!

நேற்று வரை
ஒருபோதும் செய்யாத தவறு
இன்று
ஒரே நாளில் இழந்து விட்டேன்
ஒழுக்க சீலப் பட்டத்தை...

முதல் முறை பிறழ்ந்த
இந்த முழு நாளும் பிடிக்க வில்லை...

சரி போகட்டும்.
யாம் பெற்ற பெயர்
பெற வைக்கிறேன் இவ்வையகம்...

இப்போது சிலரில் ஒருவன்
அப்போது பலரில் ஒருவன்
பெயரைக் காப்பாற்றி விடலாம்!

* 2006 வாக்கில் கிறுக்கித் தொலைத்தது...

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

சாம, தான, பேத, தண்டம்

உயர் தனிச் செம்மொழி?!

யுவால் நோவா ஹராரி: “21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்” | கூகுள் உரையாடல்கள்